Användning

Biolight är snabb och enkel att använda. Programmen tar bara mellan 4 och 10 minuter och eftersom behandlingen är helt smärtfri och ofarlig så kan den utföras av vem som helst. Biolight läker mycket effektivt ut inflammationer i mjukdelar, senor, leder och ligament. Den har också en starkt smärtlindrande effekt och läker ut sår på bara halva tiden jämfört med traditionell behandling. Våra kunder vittnar om Biolights mycket positiva ekonomiska effekter: bättre prestationer och resultat vilket genererar mer intäkter, minskade veterinärkostnader samt möjlighet till högre träningsavgifter mot hästägaren genom att hästen behandlas med Biolight. Eller varför göra som många av våra kunder numera: skapa intäkter från att behandla andras hästar eller rent av ha en eller flera Biolights för uthyrning! Läs mer om vilka åkommor Biolight behandlar här samt hur Biolight kan generera intäkter och spara kostnader här.