Material (PDF)

Studier

Klicka på valfri länk nedan för att ta del av studierna.

1. BL-034 och 030 META, Trycksår 2, ABSTRACT

2. BL-034 och 030, META, Trycksår 2, Aging Clin Exp Res, 2007;19

3. BL-030 Trycksår 2 o 3, ABSTRACT

4. BL-030, Trycksår 2 o 3, Aging Clin Exp Res, 2003;15

5. BL-019, Trycksår 2 o 3, kontrollgrupp, Photoderm Photoimm Photomed 2001, 17, 32-38

6. Trycksår, Mikrocirkulation o syretryck, Vivianne Shubert

7. Diabetespat med sår, artikel till tidskriften SÅR nr 1 2008

8. Grisstudie, Jensen-Waern, Photoderm Photoimm Photomed 2000, 16, 178-182

9. BL-025 och 028 Fibroblast svensk

10. BL-037 Affymetrixstudie