Biolight´s historia

main-image

Biolight grundades 1993 av Rolf Thiberg. Rolf hade sedan mitten av sjuttiotalet arbetat på och utvecklat den patenterade Biolight-teknologin. Efter år av forskning kunde han således bevisa att det röda och infraröda ljusets kunde användas för att uppnå den biologiska effekten att stimulera kroppens egen läkning av olika skador eller sjukdomstillstånd. Han upptäckte också att om man pulserade ljuset i olika sekvenser och i olika frekvenser så blev effekten desto mer markant.

Sedan dess har Rolf fått hjälp av andra tekniska experter för att paketera teknologin i en lätt, manipulerbar och robust produkt. Speciella förprogrammerade program matades in i produktens mjukvara så att vi användare på ett enkelt sätt kunde behandla varje åkomma med precis rätt ljus, frekvens och pulseringssekvenser.

Innan företaget började saluföra sin produkt, så genomgick den en rad av kliniska tester. Alla utfördes i Sverige på stora erkända universitetssjukhus och på SLU. Resultaten i dessa har konsekvent visat Biolights effektivitet. Till exempel så visade studien vi gjorde på diabetespatienter med svårläkta fotsår att behandling med Biolight fick ner läktiden till hälften!

”Vi slutar aldrig att utveckla vår produkt vidare”