Produkten

main-image

Biolight-utrustningen är utvecklad i Sverige och producerad i en högteknologisk produktionsanläggning i Stockholm.

Utrustningen utgörs av en lätt, användarvänlig och portabel enhet med storlek som en handflata. Denna enhet är försedd med lysdioder som genererar rött och infrarött pulserat ljus. Utrustningen har också en mjukvara som är programmerad med olika behandlings­procedurer där parametrar som behandlingstid, pulsfrekvens och kombination av våglängder har bestämts utifrån olika tillstånd.
Din Biolight kommer i en väska för transport och förvaring, med ett litet men tåligt och uthålligt batteri.
Sedan juni 1998 krävs CE-märkning för alla medicintekniska produkter som säljs inom EU. Biolights produkt är CE-märkt och får därmed säljas överallt inom EU-marknaden. Genom direktiv reglerar EU en rad olika produkt- och användningsområden. Biolight® uppfyller de väsentliga kraven i direktivet för medicintekniska produkter och bolaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 13485.

Fakta om produkten

Våglängder: Rött ljus och IR-ljus
Pulserat ljus: 1– 10 000 pulser/s
Behandlingstid: 4 – 13 minuter
Behandlingsprogram: Unika behandlingsprogram för olika ändamål
Vikt: cirka 500 gram
Nät: 110 – 240 V eller batteridrift
Märkning: CE