Användning

Biolight är snabb och enkel att använda.
Programmen tar bara mellan 4 och 10 minuter och eftersom behandlingen är helt smärtfri och ofarlig så kan den även utföras av djurägaren själv.

Biolight har evidens för effektivare sårläkning, och läker ut sår på ned till halva tiden jämfört med traditionell behandling.
Våra användare vittnar om hur Biolight dessutom effektivt läker ut inflammationer i mjukdelar, senor, leder och ligament, samt att de uppfattar att djuren får en märkbar smärtlindring.

Våra kunder inom Equine-marknaden vittnar om Biolights positiva ekonomiska effekter:
Bättre prestationer och resultat vilket genererar mer intäkter, minskade veterinärkostnader samt möjlighet till högre träningsavgifter mot hästägaren genom att hästen behandlas med Biolight.

 

Användningsområden

Arbetssätt & metod

Att införskaffa Biolight

Demonstrationsvideo

Reklamfilmer