Material (PDF)

Studier

Här har vi lagt upp länkar till ett antal interessenta studier, artiklar och reviews.

1. BL-030 Trycksår 2 o 3, ABSTRACT

2. BL-030, Trycksår 2 o 3, Aging Clin Exp Res, 2003;15

3. BL-019, Trycksår 2 o 3, kontrollgrupp, Photoderm Photoimm Photomed 2001, 17, 32-38

4. Trycksår, Mikrocirkulation o syretryck, Vivianne Shubert

5. Diabetespat med sår, artikel till tidskriften SÅR nr 1 2008

6. Grisstudie, Jensen-Waern, Photoderm Photoimm Photomed 2000, 16, 178-182

9. BL-025 och 028 Fibroblast svensk

10. BL-037 Affymetrixstudie