Biolights historia

Uppfinningen Biolight är resultatet av många års forskning, empiriska försök och kliniska studier. Kombinationen av vetenskap och erfarenhet har lagt grunden för denna lättanvända produkt. Ljusets bekräftade läkande effekter har en längre historia än vad många tror.

Ljusets medicinska genombrott

Ljusets betydelse för både människor och djur är nedärvd och självklar. Det räcker med att betrakta raderna av soltörstiga nordbor längs husväggarna en av de första varma vårdagarna, eller glädjen hos ett djur som stått inne över vintern och som äntligen släpps ut på bete, för att få den insikten. Men så finns också de snillrika personer som inne i sina laboratorier har hittat teknik och metoder för att effektivt styra och kontrollera ljuset för direkt läkande ändamål.
Ett viktigt genombrott för ljusets användning i medicinska sammanhang var Niels Ryberg Finsens Nobelpris i fysiologi/medicin 1903. Nittio år innan Rolf Thiberg startade Biolight.

Mannen som öppnade ny väg för medicinsk vetenskap

Niels Ryberg Finsen (1860-1904) studerade medicin vid universitetet i Köpenhamn och intresserade sig tidigt för ljusets helande verkan. Genom kliniska tester med ultraviolett ljus på patienter med hudtuberkulos lyckades han visa mycket positiva resultat. I motiveringen till Nobelpriset 1903 heter det om hans upptäckt: ”… varigenom han har öppnat en ny väg för medicinsk vetenskap”. 1907 öppnades Finsenhemmet på Kungsholmen i Stockholm. Där behandlades patienter med hudtuberkulos framgångsrikt med ”Finsenljuset” ända fram till 1966.

Snabbare sårläkning i rymden

En stor milstolpe kom under 1980-talet när NASA utvecklade en LED- (Light Emitting Diode) baserad behandlingsmetod för behandling av sår på astronauter. Metoden har använts framgångsrikt på skador som är svårläkta utan solljus i tyngdlöshet. Behandlingen har också provats under tuffa förhållanden på jorden. Det amerikanska specialförbandet Navy Seals har använt tekniken för snabbare sårläkning med goda resultat.

Biolight ser dagens ljus 1993

När Biolight International AB startades 1993, hade Rolf Thiberg utvecklat och förfinat tekniken för produkten under många år. Rolf är ingenjör men också något av en filosof. Han menar att allt levande är en del av samma elektromagnetiska kretslopp där solen är den stora leverantören av elektromagnetisk energi. Det är alltså inte ljuset i sig som stimulerar de självläkande processerna utan de elektromagnetiska fält de skapar.

Hästägarna och Biolight

Under åren har tusentals djur blivit behandlade med Biolight, framför allt inom häst-sporten, både den professionella och privata. Att denna metod har effekt finns det mängder av erfarenhet av.

Det faktum att Biolight är en medicin-teknisk produkt med CE-märkning, borgar för att produkten är godkänd av myndigheterna när det gäller såväl effekt och säkerhet som att produktion och distribution sker med kvalitetssäkrade metoder. (ISO 13485:2016)
Det finns tyvärr mindre seriösa aktörer på marknaden, och som konsument bör man efterfråga seriösa bevis för en produkts legitimitet, som till exempel CE-märkning.

Nu börjar omvärlden förstå

De som började arbetet med monokromatiskt ljus, däribland Rolf Thiberg, var lite före sin tid, idag har omvärlden större insikt om värdet av hans innovativa arbete. Det finns idag en berättigad tilltro till Biolight och marknaden är mer mottaglig för innovativa lösningar nu än tidigare.
För att ytterligare stärka evidensen om Biolight, finns fler studier planerade. Även om studier egentligen bara bevisar det våra många användare länge har kunnat intyga: ”Biolight hjälper med snabb läkning och återhämtning och metoden är dessutom helt riskfri”.