Om tekniken

Biolights teknik är mycket avancerad och bygger på att rött och infrarött ljus av varierande våglängd pulseras i olika förprogrammerade sekvenser.

Ljuset avges från 280 lysdioder som sitter monterade i en liten, nätt och lätthanterlig utrustning. Dioderna täcker ett område som en större handflata, vilket betyder att du täcker ett lika stort område under behandlingen.
Program väljs i den enkla användarmenyn.

Biolights pulserande ljus tillför syre och energi till cellerna i kroppen och påskyndar kroppens egen förmåga till läkning och smärtlindring. Till exempel lindrar Biolight mycket snabbt smärta i muskler och leder, minskar effektivt inflammationer i mjukdelar, senor, ligament och leder. Och så kan det speciella sår-programmet läka ut sår på bara halva tiden jämfört med traditionell behandling.

Biolight-tekniken är helt naturlig, helt ofarlig och helt smärtfri.
Till skillnad från laser som fokuserar ljuset i en stark stråle, och där man måste träffa precis rätt för att uppnå resultat och undgå skador, är Biolights ljus spritt, och kan inte skada. Man kan inte ”överdosera” med Biolight.

Om man tänker sig kroppens egen förmåga att läka som motorn på en bil, så kan man bildligt talat jämföra Biolight-tekniken med ett kraftigt tryck på gaspedalen. Motorn är den samma, drivmedlet är det samma, man har bara tryckt lite extra på gaspedalen och så går motorn med ens mycket snabbare.
Ljuset i Biolight-produkten tillför alltså cellerna energi, ökar blodcirkulationen och tillför syre. Detta har också visat sig ha en fantastisk effekt på musklernas kraft och uthållighet.
Att Biolight-tekniken är effektiv har visats i studier, och framför allt kan våra tusentals användare inom hästsporten vittna om hur snabbt Biolight hjälper dem att läka ut skador på deras hästar, hur skadefrekvensen minskar och hur resultaten på tävlingar blivit bättre och bättre.

 

Produkten