Produkten

Biolight-utrustningen är utvecklad i Sverige och producerad i en högteknologisk produktionsanläggning i Stockholm.

Utrustningen utgörs av en lätt, användarvänlig och portabel enhet med storlek som en handflata.

Denna enhet är försedd med 280 lysdioder (LED) som genererar rött och infrarött pulserat ljus.
Utrustningen har också en mjukvara som är programmerad med 12 olika behandlings­procedurer där parametrar som behandlingstid, pulsfrekvens och kombination av våglängder har bestämts utifrån olika tillstånd.

Din Biolight kommer i en väska för transport och förvaring, med ett smidigt men tåligt och uthålligt batteri.

Även om Biolight kan och skall användas i stallmiljö, skall man behandla den med den försiktighet en så avancerad utrustning kräver. Följer du bara användarmanualen kommer du och dina djur ha glädje av din Biolight i många många år.

Biolights produkt är CE-märkt och får därmed säljas överallt inom EU.
Genom direktiv ( i vårt fall MDD 93/42 Annex IIa) regleras en rad olika produkt- och användningsområden. Produkten, BCD650, uppfyller kraven i direktivet för medicintekniska produkter och bolaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 13485:2016.

Fakta om produkten

Våglängder: Rött ljus och IR-ljus
Pulserat ljus: 1– 10 000 pulser/s
Behandlingstid: 4 – 13 minuter
Behandlingsprogram: 12 Unika behandlingsprogram
Vikt: cirka 500 gram
Nät: 110 – 240 V eller batteridrift
Märkning: CE